Vienna Opera Ball.2015

Pary z Programu „Debiutantki” w Wilanowie na Balu Opery Wiedeńskiej z Autorką projektu Agnieszką Michalczyk