Polskie pary debiutujące na Balu Opery Wiedeńskiej 2015 z wizytą w Ambasadzie RP w Wiedniu.

Polskie pary debiutujące na Balu Opery Wiedeńskiej, Jego Ekscelencja Pan Ambasador Artur Lorkowski, Bozenna Intrator oraz Agnieszka Michalczyk w Ambasadzie RP w Wiedniu. Przed balem.