Wycinanki-kurpiowskie-na-PeWuKa-w-1929-r.

album wycinanek