UKRYTE/ODKRYTE. KOLEKCJE SZTUKI LUDOWEJ W PRACOWNI KAROLA
TCHORKA NA SMOLNEJ.

Foto R.A.Dul

Wspólnie z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków u. ms. Warszawy, realizuje zadanie publiczne pt. Ukryte/Odkryte. Kolekcje sztuki ludowej w Pracowni Karola Tchorka na Smolnej. 4 listopada 2022 roku, w Pracowni Karola Tchorka na ulicy Smolnej, odbył się wykład Pani Alicji Mironiuk Nikolskiej pt. O artyście i jego mecenasie. Leon Kudła i Karol Tchorek. W wydarzeniu wzięło udział 17 osób. Słuchacze mieli okazję wysłuchać opowieści o relacjach między dwoma artystami – ludowym rzeźbiarzem Leonem Kudłą i rzeźbiarzem Karolem Tchorkiem.