„Wycinanki kurpiowskie z kolekcji Karola Tchorka”. Stanisław Ropiak.

Stanisław Ropiak z Myszyńca Starego – mistrz kurpiowskiej wycinanki.

Stanisław Ropiakz Myszyńca Starego to jednym z twórców, wymienianych w albumie „Wycinanki kurpiowskie z kolekcji Karola Tchorka”. Jego portret twórczy i wycinanki zamieściliśmy w aneksie albumu, jako przykład i nadzieję, że współczesna wycinanka kurpiowska z okolic Myszyńca jest żywa. Zajmuje się nią obecnie tylko jeden twórca – Stanisław Ropiak. 

Stanisław Ropiak urodził się w 1973 roku i mieszka w domu rodzinnym w Myszyńcu Starym. Już jako mały chłopiec przyglądał się pracom swojej matki, Anny Ropiak, i uczył się od niej robienia wycinanek, pisanek, kwiatów z bibuły, wypieku byśków i nowych latek. Obserwując matkę zafascynował się wycinaniem leluj i lepieniem byśków. Pierwszą w pełni samodzielną wycinankę stworzył w wieku dziesięciu lat. Spośród licznego rodzeństwa tylko on jest dziś czynnym twórcą i naśladuje wzory i techniki, które wyniósł z domu rodzinnego. Stanisław Ropiak jest obecnie jednym twórcą, który „strzyże” wycinanki w starym, myszynieckim stylu. Jego ulubione wzory, to gwiazdy i leluje, z charakterystycznymi motywami rombów, oraz kolorowe kogutki i ptaszki. Stanisław Ropiak aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Kurpiowszczyzny, czynnie bierze udział w pokazach i warsztatach etnograficznych, na których prezentuje pieczywo obrzędowe,

wycinanki i pisanki. Współpracuje blisko z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, gdzie w 2023 roku planowana jest wystawa czasowa poświęcona pasji kolekcjonerskiej Karola Tchorka. Mamy nadzieję, że na tej wystawie znajdą się także współczesne kopie starych form wycinanek, z kolekcji Karola Tchorka, których odtworzenia podjął się Pan Stanisław Ropiak. Także przygotowany i wydany przez Stowarzyszenia Akademia Wilanowska album „Wycinanki kurpiowskie z kolekcji Karola Tchorka” będzie cennym uzupełnieniem planowanej na 2023 rok wystawy. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury