Dziecięcy Dwór Królewski

Dziecięcy Dwór Królewski

 

Inaugurację tego projektu planujemy jesienią 2018 roku.

Utworzenie Dziecięcego Dworu Królewskiego poszerzy ofertę działań artystycznych Teatru Wilanów skierowaną do dzieci w wieku od 9 do 13 lat.

Oferta obejmować będzie zajęcia dla dzieci, które są zainteresowane teatrem, kostiumem, tańcem historycznym, a dodatkowo tylko dla chłopców planujemy zajęcia z musztry wojskowej w rozumieniu utworzenia integralnego Oddziału Dziecięcej Gwardii Królewskiej.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2 godziny.

Prezentacje Dziecięcego Dworu Królewskiego uświetnią najważniejsze wydarzenia edukacyjno-artystyczne Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Akademia Wilanowska.