Z nami współpracowali

W realizowane projekty były zaangażowane niekwestionowane autorytety, m.in.:

prof. Andrzej Kreutz Majewski,

Jerzy Skolimowski,

prof. Andrzej Koss,

Janusz Tylman,

prof. Tadeusz Płusa,

Anna Małcużyńska,

Bożena Intrator,

Maria Seweryn,

Grzegorz Jach,

Robert Kudelski,

Czesław Majewski,

Agata Lewandowski

Piotr Latałło

i wielu znakomitych artystów, literatów i naukowców.