Podsumowanie projektu

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”.

Wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Pod koniec zimy i z początkiem wiosny, przed Niedzielą Palmową i Wielkanocą 2023, rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego pt. Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego i Listę Dobrych Praktyk.

Celem projektu było udokumentowanie i opis umiejętności tworzenia kwiatów z papieru i wicia palm wielkanocnych jako ważnego i żywego elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu Kurpie Puszcza Zielona. W ciągu 2023 roku nasi eksperci, współpracownicy i wolontariusze „wędrowali” po Kurpiach na spotkania z depozytariuszami, twórcami kurpiowskimi, regionalistami i badaczami kurpiowskiej kultury.

W ramach zadania, zrealizowaliśmy m. in. następujące cele:

– kwerendy biblioteczne, naukowe i archiwalne, związane z opisem i dokumentacją wizualną Konkursu Palma Kurpiowska w Łysych i Niedzieli Palmowej na Kurpiach,

– zapoznaliśmy się z ponad 6000 tysiącami zdjęć archiwalnych i współczesnych, z których kilkaset wybraliśmy i opisaliśmy do wniosków do NID,

– spotkania z twórcami-depozytariuszami w regionie, w ramach konsultacji społecznych i dokumentacji pracy twórców,

– przeprowadzenie konsultacji społecznych do wniosków do NID; odbyliśmy ponad 20 spotkań w terenie, w których uczestniczyło ponad 200 twórców kurpiowskich,

– dokumentacja wizualna współczesnych palm, tworzenia kwiatów z papieru i ozdób do palm; nasi eksperci i dokumentaliści zorganizowali wraz z depozytariuszami i wybranymi twórcami 12 spotkań – warsztatów, podczas których twórczynie pokazywały techniki wykonywania rodzajów kwiatów z papieru, ozdób i wicia palm wielkanocnych,

– wspólnie z depozytariuszami przygotowaliśmy teksty merytoryczne i statystyczne do wniosków NID, opracowaliśmy dla poszczególnych grup depozytariuszy programy ochrony i rozwoju elementu dziedzictwa niematerialnego na lata 2024-2029,

– wsparliśmy depozytariuszy w całym procesie wypełniania wniosków do NID i procedurze złożenia wniosków,

W realizacji zadania wspierali na m.in. :

– Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,

– Starostwo Powiatowe w Ostrołęce,

– Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu,

– Gmina Kadzidło,

– Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich,

– Gminne Ośrodki Kultury w Lelisie, Turośli i Zbójnej,

– Koła Gospodyń Wiejskich z Dylewa, Tatar, Durlasów, Lelisu i innych miejscowości.

Wszystkim osobom prywatnym, twórcom kurpiowskim, instytucjom kultury i władzom samorządowym z regionu Kurpie Puszcza Zielona raz jeszcze dziękujemy za wsparcie, pomoc w realizacji zadania i twórczy wkład w ochronę i rozwój niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.

Zdjęcia:  Robert. A. Dul, 2022-2023; Kamil Dabrowski, 2022-2023; Daniel Gołaś, 2023.

logo MKiDN

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.