Spotkanie w Lelisie

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”.

spotkanie w Lelisie

W połowie listopada spotkaliśmy się z twórczyniami kurpiowskich palm wielkanocnych w Lelisie. Pomocy udzielił nam Gminny Ośrodek Sportu w Lelisie.

Na konsultacje społeczne i dokumentację pracy twórczyń udała się ekspertka z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce wraz z fotografem i dokumentalistą. Twórczynie z gminy Lelis spotkały się w domu Pani Anny Ogniewskiej, liderki miejscowych twórczyń ludowych i depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Pani Ogniewska często prowadzi też warsztaty z tworzenia kwiatów z papieru i palm w miejscowym domu pomocy społecznej w Durlasach. Jest to też forma warsztatów manualnych dla pensjonariuszy DPS.

Zdjęcia:  Tworzenie kwiatów do palm i małych palm przez twórczynie z Lelisu. Fot. D. Gołaś, 2023.

logo MKiDN

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.