Projekty

 W 2022 roku zrealzowaliśmy serię filmów związanym z postacią Króla Jana III Sobieskiego. Filmy przedstawiają jego znaczącą rolę jako wodza wojskowego oraz króla Polski. Zdobywca słynnej bitwy pod Wiedniem, Sobieski nie tylko odniósł wielkie zwycięstwo nad Turkami, ale także przeprowadził wyprawę na czambuły, która zamknęła Osmanom drogę ku sercu Rzeczpospolitej. Po powrocie do kraju, jako król, zlecił dekorację frontu pałacu Wilanowskiego, w tym ośmioma płaskorzeźbami bitewnymi. Rzeźby te, wykonane w technice narzutu wapienno-piaskowego przez Stefana Szwanera, były wzorowane na sztuce niderlandzkiej i miały styl bogaty w figury płaskorzeźbione i pełnoplastyczne. Film przedstawi Sobieskiego jako nie tylko walecznego wodza, ale także jako mecenas sztuki i budowniczy.

Zapraszamy do oglądania, oceny i komentarzy.

Wycinanka kurpiowska z Puszczy Zielonej​

Stowarzyszenie Akademia Wilanowska, we współpracy z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce i artystami kurpiowskimi ze Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich, realizowało w 2019 roku projekt pt. Wycinanka na Kurpiach. Opracowanie monograficzne pod kątem wpisu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Projekt był finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, Zadanie „To także nasze dziedzictwo”.

W ramach projektu powstał katalog cyfrowy pt. Wycinanka kurpiowska z Puszczy Zielonej i cykl filmowych rejestracji twórców kurpiowskich podczas pracy nad wycinankami. W projekcie wzięli udział wybitni artyści ludowi z Kurpiów: Czesława Kaczyńska, Apolonia Nowak, Genowefa Pabich, Wiesława Bogdańska i Stanisław Ropiak.

Zapraszamy do zapoznania się w artystami i kurpiowskimi wycinankami !

WEARE.PL

WEARE.PL to projekt life stylowy skierowany do młodych oparty na platformie internetowej www.weare.pl . Realizujemy:spotkania i warsztaty  tematyczne,festiwale promujące polską sztukę za granicą, łączące młodych, uzdolnionych artystycznie Polaków z całego świata,międzynarodowe spotkania młodzieży, przede wszystkim coroczne konferencje z udziałem młodzieży polonijnej i zagranicznej.prezentacje miejsc związanych z polską historią, tradycją, polską przyrodą, centra kultury, nie zapominając o dobrej zabawie i miłym spędzaniu czasu wśród rówieśników,promowanie indywidualnych projektów muzycznych, sportowych, naukowych etc.,informowanie o bieżących wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą, głównie poprzez kontakt z młodymi ludźmi w wielu miejscach w Polsce i na świecie.Link: http://weare.pl/   

SENIORZYJUNIORZY.PL

Jako Seniorzy Juniorzy przeprowadzamy szereg warsztatów dla seniorów z zakresu tworzenia treści wideo, wystąpień artystycznych i publicznych oraz umiejętności dbania o dobrą kondycję psychiczną.Jak się zaczęło? W 2018 roku otrzymaliśmy zaszczyt zrealizowania 3-letniego projektu Seniorzyjuniorzy.pl w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wykonanie zadania publicznego „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych” ogłoszonego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W ramach projektu powstała internetowa platforma informacyjno-poradnikowa, poprzez którą będą prezentowane aktywności osób starszych oraz dostarczane treści edukacyjne. Portal jest wspólnie tworzony przez młodych i starszych i zawiera prezentacje dorobku aktywnych seniorów, kalendarium imprez dedykowanych osobom starszym w województwie mazowieckim czy kompleksowe informacje i porady dla seniorów dotyczące zdrowia.Link: www.seniorzyjuniorzy.pl