Projekty

WEARE.PL

WEARE.PL to projekt life stylowy skierowany do młodych oparty na platformie internetowej www.weare.pl . Realizujemy:spotkania i warsztaty  tematyczne,festiwale promujące polską sztukę za granicą, łączące młodych, uzdolnionych artystycznie Polaków z całego świata,międzynarodowe spotkania młodzieży, przede wszystkim coroczne konferencje z udziałem młodzieży polonijnej i zagranicznej.prezentacje miejsc związanych z polską historią, tradycją, polską przyrodą, centra kultury, nie zapominając o dobrej zabawie i miłym spędzaniu czasu wśród rówieśników,promowanie indywidualnych projektów muzycznych, sportowych, naukowych etc.,informowanie o bieżących wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą, głównie poprzez kontakt z młodymi ludźmi w wielu miejscach w Polsce i na świecie.Link: http://weare.pl/   

SENIORZYJUNIORZY.PL

Jako Seniorzy Juniorzy przeprowadzamy szereg warsztatów dla seniorów z zakresu tworzenia treści wideo, wystąpień artystycznych i publicznych oraz umiejętności dbania o dobrą kondycję psychiczną.Jak się zaczęło? W 2018 roku otrzymaliśmy zaszczyt zrealizowania 3-letniego projektu Seniorzyjuniorzy.pl w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wykonanie zadania publicznego „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych” ogłoszonego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W ramach projektu powstała internetowa platforma informacyjno-poradnikowa, poprzez którą będą prezentowane aktywności osób starszych oraz dostarczane treści edukacyjne. Portal jest wspólnie tworzony przez młodych i starszych i zawiera prezentacje dorobku aktywnych seniorów, kalendarium imprez dedykowanych osobom starszym w województwie mazowieckim czy kompleksowe informacje i porady dla seniorów dotyczące zdrowia.Link: www.seniorzyjuniorzy.pl

Wycinanka kurpiowska z Puszczy Zielonej​

Stowarzyszenie Akademia Wilanowska, we współpracy z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce i artystami kurpiowskimi ze Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich, realizowało w 2019 roku projekt pt. Wycinanka na Kurpiach. Opracowanie monograficzne pod kątem wpisu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Projekt był finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, Zadanie „To także nasze dziedzictwo”.

W ramach projektu powstał katalog cyfrowy pt. Wycinanka kurpiowska z Puszczy Zielonej i cykl filmowych rejestracji twórców kurpiowskich podczas pracy nad wycinankami. W projekcie wzięli udział wybitni artyści ludowi z Kurpiów: Czesława Kaczyńska, Apolonia Nowak, Genowefa Pabich, Wiesława Bogdańska i Stanisław Ropiak.

Zapraszamy do zapoznania się w artystami i kurpiowskimi wycinankami !