Projekty

WEARE.PL

WEARE.PL to projekt life stylowy skierowany do młodych oparty na platformie internetowej www.weare.pl . Realizujemy:

spotkania i warsztaty  tematyczne,

festiwale promujące polską sztukę za granicą, łączące młodych, uzdolnionych artystycznie Polaków z całego świata,

międzynarodowe spotkania młodzieży, przede wszystkim coroczne konferencje z udziałem młodzieży polonijnej i zagranicznej.

prezentacje miejsc związanych z polską historią, tradycją, polską przyrodą, centra kultury, nie zapominając o dobrej zabawie i miłym spędzaniu czasu wśród rówieśników,

promowanie indywidualnych projektów muzycznych, sportowych, naukowych etc.,

informowanie o bieżących wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą, głównie poprzez kontakt z młodymi ludźmi w wielu miejscach w Polsce i na świecie.

Link: http://weare.pl/

 

 

 

SENIORZYJUNIORZY.PL

Jako Seniorzy Juniorzy przeprowadzamy szereg warsztatów dla seniorów z zakresu tworzenia treści wideo, wystąpień artystycznych i publicznych oraz umiejętności dbania o dobrą kondycję psychiczną.

Jak się zaczęło?
W 2018 roku otrzymaliśmy zaszczyt zrealizowania 3-letniego projektu Seniorzyjuniorzy.pl w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wykonanie zadania publicznego „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych” ogłoszonego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W ramach projektu powstała internetowa platforma informacyjno-poradnikowa, poprzez którą będą prezentowane aktywności osób starszych oraz dostarczane treści edukacyjne. Portal jest wspólnie tworzony przez młodych i starszych i zawiera prezentacje dorobku aktywnych seniorów, kalendarium imprez dedykowanych osobom starszym w województwie mazowieckim czy kompleksowe informacje i porady dla seniorów dotyczące zdrowia.

Link: www.seniorzyjuniorzy.pl