Dziedzictwo Wilanowa i projekt „Jasiek i Marysia z folwarku Wilanów”

Jasiek i Marysia z folwarku Wilanów. Historia Majątku wilanowskiego.

Majątek wilanowski sięgał onegdaj do obecnego Konstancina, obejmował Służewiec i część Mokotowa, lasy kabackie i nadwiślańskie łąki na Zawadach, na których przez kilka wieków gospodarzyli sprowadzeni tu Olędrzy. Mieszkańcy wsi w dobrach wilanowskich korzystali z bliskości dworskiej kultury i sztuki i „przez płot” podglądali mieszkańców pałacu i ich gości.

Projekt „Jasiek i Marysia z folwarku Wilanów”

„Jasiek i Marysia z folwarku Wilanów” to projekt kulturalny i edukacyjny, który ma przypomnieć mieszkańcom Warszawy i Wilanowa o zachowanym dziedzictwie dóbr wilanowskich oraz wpływie Pałacu na materialną i niematerialną kulturę ludową mieszkańców Urzecza. Osią kulturowego świata w tej części Urzecza (i naszego projektu) jest Pałac w Wilanowie. Historyczne postaci związane z Wilanowem, to Jan i Marysieńka Sobiescy, zaś symbolicznymi mieszkańcami wilanowskiej wsi będą Jasiek i Marysia, jako włościanie z wilanowskich dóbr.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach

Spot z Zaproszeniem na wydarzenia i imprezy projektu „Jasiek i Marysia z folwarku Wilanów”

Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny. Podczas realizacji projektu w dniu 24.06.2023 odbędą się wykłady ekspertów od kultury Urzecza i historii Wilanowa, tematyczny spacer szlakiem zabytków po dawnym folwarku oraz warsztaty, które przybliżą historię pałacu w Wilanowie od „kuchni” i dziedzictwo kulturowe nadwiślańskiego Urzecza w dobrach wilanowskich. Zaplanowano warsztaty z haftu wilanowskiego, tradycyjnych gier i zabaw tanecznych dla dzieci, degustację potraw z Urzecza.

Program wydarzeń 24.06.2023


11.00 – 16.00
WARSZTATY Z HAFTU WILANOWSKIEGO Z MISTRZYNIAMI TRADYCJI.
11.30 – 13.00
WYKŁAD DRA ŁUKASZA MAURYCEGO STANASZKA „O URZECZU NAD WISŁA, WILANOWA”.
12.00 – 14.00
TRADYCYJNE GRY Z ZABAWY TANECZNE DLA DZIECI. WARSZTATY Z MUZYKĄ NA ŻYWO.
14.00 – 15.30
WYKŁAD ELŻBIETY PISKORZ-BRANEKOVEJ „JAK SIĘ ODZIEWALI URZYCOKI Z WILANOWA”.
13.00, 16.00
DEGUSTACJE POTRAW Z URZECZA.

MIEJSCE: PRZEDPOLE PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE
(PARK PRZED BRAMĄ PAŁACOWĄ).

Stowarzyszenie Akademia Wilanowska

Realizacja projektu: Stowarzyszenie Akademia Wilanowska.

Partnerzy

Warszawa

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy. Zadanie publiczne pt. Jasiek i Marysia z folwarku Wilanów”. Cykl wykładów i warsztatów na temat kultury ludowej wokół Pałacu w Wilanowie finansowane jest z budżetu m. st. Warszawy.

Współpraca

Stowarzyszenie Binduga.

Stowarzyszenie Odrodzenie Urzecza

Stowarzyszenie Odrodzenie Urzecza.Mazowiecki Szlak
Tradycji.