Tradycyjna palma kurpiowska

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”.

Na Kurpiach wykonuje się trzy rodzaje palm: całą papierową, całą z zieleni oraz mieszaną. Palma papierowa o wysokości 5 m zawiera ok. 700 kwiatów, palma mieszana tej samej wysokości zawiera ok. 350 kwiatów, a palma cała z zieleni ma najczęściej 200 kwiatów.

Na każdą palmę wyrabia się określone rodzaje kwiatów, które układane są na palmie według kolorów i zgodnie z kolejnością ich kwitnięcia w przyrodzie. Te same kwiaty układa się najczęściej w jednej warstwie, unikając łączenia różnych kwiatów na tym samym poziomie. Znaczenie ma też kolor wykonywanych kwiatów. Kurpie lubują się w mocnych, wyrazistych kolorach, bowiem w kolorach kryje się moc. W tradycyjnej palmie nie może zabraknąć koloru zielonego, oznaczającego nadzieję, fioletu jako symbolu oczekiwania na dobro i czerwieni, która symbolizuje miłość. Każda palma jest wzbogacona na szczycie o koronę na cześć króla Jezusa Chrystusa oraz wstążki, które łączą niebo z ziemią. Gdy wstążki łopocą, Kurpie wierzą, że niosą one kurpiowskie wołanie i modlitwy ku niebu. Poszczególne rodzaje kwiatów wykonuje się z gładkiego papieru, bibuły i kolorowej krepiny. Każdy kwiat wymaga odrębnej techniki wykonania, umiejętności przycinania papieru i łączenie wszystkich elementów w całość imitującą prawdziwe kwiaty.

Jak powstaje palma kurpiowska

Palma kurpiowska powstaje z pnia jodły lub świerka, oplecionego na całej długości widłakiem, wrzosem, borówką, zdobionego kolorowymi kwiatami z bibuły i wstążkami. Na terenie Puszczy Zielonej zachował się zwyczaj wykonywania palm wysokich na kilku metrów. Wysokość palmy miała zapewnić właścicielowi długie życie a jego dzieciom wysoki wzrost. Na każdą palmę wyrabia się określone rodzaje kwiatów, które układane są według kolorów i zgodnie z kolejnością ich kwitnięcia w przyrodzie. Palmy wykonuje się w ramach jednej rodziny, grupy gospodyń ze wsi lub indywidualnie.

Dzięki zaproszeniu ze strony twórczyń z Łysych, w lutym i marcu mogliśmy obserwować i udokumentować jak powstaje duża palma wielkanocna na Konkurs w Łysych. Tworzyła ją grupa twórczyń i uczniów ze szkoły podstawowej w Łysych. Palma zdobyła I nagrodę w kategorii palm wykonanych przez szkoły.

logo MKiDN

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.