Kurpiowskie Palmy Wielkanocne

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”.

Kurpiowskie Palmy Wielkanocne

W maju 2023 roku oficjalnie podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania publicznego pt. Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego i Listę Dobrych Praktyk.

Cel projektu

Celem projektu jest udokumentowanie i opis umiejętności tworzenia kwiatów i palm wielkanocnych, jako ważnego elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu Kurpie Puszcza Zielona. Projekt ma na celu opis elementu dziedzictwa, z uwzględnieniem historii tworzenia sztucznych kwiatów z papieru, opisu poszczególnych technik wykonywania i tworzenia rodzajów kwiatów i ozdób do palm wielkanocnych, oraz przygotowanie ilustracyjne na temat kurpiowskich palm wielkanocnych, konkursu Palma Kurpiowska w Łysych oraz pracy kurpiowskich twórców ludowych.

Będziemy wspierać depozytariuszy i twórców kurpiowskich w przygotowaniu wniosku o wpis tworzenia wielkanocnych palm na Kurpiach Puszczy Zielonej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz wpis Konkursu PALMA KURPIOWSKA w Łysych na Krajową Listę Dobrych Praktyk. Opis obu list znajduje się na stronie www.niematerialne.nid.pl

Wspólna praca przy projekcie

Przygotowanie materiałów do wniosków, praca w terenie i dokumentacja będą konsultowane z możliwie szerokim gronem depozytariuszy z Kurpi Puszczy Zielonej. Wspierać nas będą merytorycznie pracownicy z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, samorządowe instytucje kultury w regionie, władze samorządowe i stowarzyszenia kurpiowskich twórców ludowych. Postaramy się dotrzeć do szerokiego grona twórców – depozytariuszy, którzy rokrocznie przygotowują na swój rodzinny i sąsiedzki użytek kurpiowskie palmy wielkanocne, zdobione kwiatami i szarfami z papieru. Na naszej witrynie internetowej będziemy informować Państwa o postępach prac, ważnych odkryciach w archiwach, spotkaniach z twórcami i dokumentacji ich pracy.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.