Palma-Symbol Niedzieli palmowej

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”.

symbol niedzieli palmowej

Palma od dawna występuje w kulturze ludowej i jest symbolem Niedzieli Palmowej, zwanej też Niedzielą Kwietną. Zwyczaj przygotowywania i święcenia palm w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc to tradycja, która przetrwała od czasów średniowiecznych do dnia dzisiejszego.

Dawniej, w środę poprzedzającą Niedzielę Wielkanocną ścinano gałązki topoli, wierzby lub innych drzew i wkładano je do wody. Gdy zakwitły, splatano je ze sobą w palemki. Z czasem, palmę wielkanocną tworzono z trzciny, wierzby, ziół i zdobiono je kwiatami suszonymi lub sztucznymi. Z palmą wielkanocną wiązało się też wiele ludowych wierzeń. Na Kurpiach wierzono, że uderzenie kogoś palmą po wyjściu z kościoła przyniesie tej osobie zdrowie i dobrobyt. Latem stawiano ją w oknie, co miało chronić dom przed uderzeniem pioruna. Palmom przypisywano także magiczną moc odpędzania złych duchów.

Wypędzając bydło po raz pierwszy w roku na pastwisko, uderzano nią każde ze zwierząt po grzbiecie, co miało spowodować większą mleczność i chronić przed chorobami. Palma kurpiowska powstaje z pnia ściętego drzewka (jodły lub świerka), oplecionego na całej długości widłakiem, wrzosem, borówką, zdobionego kolorowymi kwiatami z bibuły i wstążkami. Czub drzewka pozostawia się zielony i dekoruje zieloną bibułą.

Wysokie palmy wielkanocne

Na terenie Puszczy Zielonej zachował się zwyczaj wykonywania palm wysokich na kilku metrów. Wysokość palmy miała zapewnić właścicielowi długie życie a jego dzieciom wysoki wzrost. Do dziś, w miejscowości Łyse co roku wykonywane są palmy mające długość od 2 do 6 metrów, które prezentowane są w Palmową Niedzielę w procesji do kościoła i zgłaszane na Konkurs PALMA KURPIOWSKA, organizowany przez Gminę Łyse i Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Łysych.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który znajduje się na stronie Urzędu Gminy Łyse.

logo MKiDN

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.