Stowarzyszenie Akademia Wilanowska

SeniorzyJuniorzy.pl

Portal internetowy. Realizowana przez nas wizja to poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia szczęścia osób 55+ poprzez aktywizację międzypokoleniową. Poza redagowaniem portalu internetowego z treściami i informacjami skierowanymi do seniorów realizujemy projekt o międzypokoleniowym charakterze, którego nadrzędnym celem jest wymiana doświadczeń i wspólny udział seniorów i juniorów w ramach organizowanych – warsztatów, reportaży, tworzeniu bazy wiedzy o zdrowiu, pasjach, kulturze czy aktywności fizycznej.

weare.pl - Jesteśmy PL

patriotyzm
Misją portalu weare.pl, jest popularyzacja nowoczesnego patriotyzmu ( bez polityki i bez podziałów ), który w ciekawy i atrakcyjny sposób pokazuje świadectwa polskiej historii, tradycji i postaw patriotycznych mogących być wzorem i inspiracją dla nas wszystkich. Oprócz walorów dokumentalnych będziemy realizować działalność edukacyjną, adresowaną przede wszystkim, ale nie tylko do młodego pokolenia Polaków.

Studio filmowe

Produkcja i postprodukcja materiałów filmowych i zdjęciowych, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz ich promocja. Zrealizowaliśmy liczne wystawy, koncerty, działania edukacyjne, warsztaty dla młodzieży i seniorów, także wielkie spektakle historyczne m.in. na dziedzińcu Pałacu w Wilanowie.

Teatr Wilanów

W 2016 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Akademia Wilanowska prowadzonym przez Witolda Płusę dojrzewała koncepcja utworzenia stałej sceny teatralnej. Wsparcie tej idei przez Pawła Jaskanisa, dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przyniosło oczekiwany rezultat. Przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, pod łukowym sklepieniem piwnic zabytkowego Browaru z XVIII wieku, w którym jeszcze kilka lat temu mieścił się Ratusz dzielnicy Wilanów, prowadzone są warsztaty i powstają i są wystawiane spektakle TEATRU WILANÓW.

Nasze inicjatywy

Partnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Akademia Wilanowska

ul. St. Kostki Potockiego 11

02-958 Warszawa

Tel.: +48 509 997 760
Kom.: +48 533 481 477

Mail.: [email protected]