Palmy z Turośli

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”.

palmy z Turośli

We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośli, zorganizowaliśmy spotkanie z kurpiowskimi twórczyniami kwiatów z papieru i palm z gminy Turośl.

Depozytariuszkom z tej gminy przewodzi Pani Elżbieta Cieloszczyk z Ksebek k. Turośli. Pani Elżbieta prowadzi we własnym gospodarstwie prywatne centrum edukacji etnograficznej, poświęcone kulturze kurpiowskiej. Było to idealne miejsce do spotkań z twórczyniami w okolic Turośli i dokumentowanie ich wspólnej pracy nad kwiatami z papieru i palmami wielkanocnymi.

Zdjęcia:  Tworzenie kwiatów do palm i małych palm przez twórczynie z Ksebek i Turośli. Fot. D. Gołaś, 2023.

logo MKiDN

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.