Palmy z Turośli

palmy z Turosli

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośli, zorganizowaliśmy spotkanie z kurpiowskimi twórczyniami kwiatów z papieru i palm z gminy Turośl. Depozytariuszkom z tej gminy przewodzi Pani Elżbieta Cieloszczyk z Ksebek k. Turośli. Pani Elżbieta prowadzi we własnym gospodarstwie … Czytaj dalej…