Haft kurpiowski z Puszczy Zielonej – publikacja edukacyjna z wzorami haftów

Dobiegły prace związane z realizacją projektu pt. HAFTY KURPIOWSKIE Z PUSZCZY ZIELONEJ. OPRACOWANIE I DRUK TEKI EDUKACYJNEJ Z WZORAMI HAFTU, ORAZ CYKL WARSZTATÓW HAFCIARSKICH Z MISTRZYNIAMI TRADYCJI.

Zadanie było zrealizowane przez Stowarzyszenie Odrodzenie Urzecza, z wsparciem merytorycznym i organizacyjnym ze strony Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich i Stowarzyszenie Akademia Wilanowska.

Stowarzyszenie Odrodzenie Urzecza, wspólnie ze Stowarzyszeniem Artystów Kurpiowskich,  przekazało już bezpłatne egzemplarze teki edukacyjnej ‘Hafty kurpiowskie z Puszczy Zielonej” twórcom kurpiowskim, muzeom w regionie, centrum kultury i placówkom oświatowym. Będzie to cenna pomoc edukacyjna w przyszłych zajęciach szkolnych i warsztatach poświęconych kurpiowskiemu hafciarstwu.

Stowarzyszenie Akademia Wilanowska od wielu lat współpracuje z twórcami kurpiowskimi i wspierało depozytariuszki dziedzictwa hafciarstwa kurpiowskiego z Puszczy Zielonej o wpis tego elementu dziedzictwa na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Stało się to w 2023 roku, a na początku października 2023 przedstawicielki depozytariuszek odebrały oficjalny certyfikat tego wpisu. W grudniu 2023, poza tekami edukacyjnymi, Stowarzyszenie Odrodzenie Urzecza przygotowało także limitowaną edycję tej publikacji, w twardej oprawie, w postaci tekturowego pudełka z nasuwką. W środku są te same plansze z wzorami, foldery i katalog Mazowieckiego Szlaku Tradycji. Wydanie teki edukacyjnej w tej formie będzie wykorzystywane przez lokalne instytucje kultury, organizacje pozarządowe i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce do promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kurpi Puszczy Zielonej w regionie, kraju i za granicą.

Zadanie publiczne pt.

HAFCIARSTWO KURPIOWSKIE Z PUSZCZY ZIELONEJ. OPRACOWANIE I DRUK TEKI EDUKACYJNEJ Z WZORAMI HAFTU, ORAZ CYKL WARSZTATÓW HAFCIARSKICH Z MISTRZYNIAMI TRADYCJI.

Dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.