1000 kwiatów do palmy wielkanocnej

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”.

1000 kwiatów

W naszej wędrówce po Kurpiach byliśmy u twórczyń w Łysych, które już jesienią rozpoczęły tworzyć kwiaty, którymi ozdobią palmy małe i te duże, przeznaczone na konkurs w Łysych.

W naszej wędrówce po Kurpiach byliśmy u twórczyń w Łysych, które już jesienią rozpoczęły tworzyć kwiaty, którymi ozdobią palmy małe i te duże, przeznaczone na konkurs w Łysych. W grupie depozytariuszek i twórczyń jest kilkanaście pań z gminy Łyse, które sztuki tworzenia kwiatów i palm nauczyły się od swoich matek, ciotek i babć. Dziś spotykają się w sali w szkole lub w Gminnym Ośrodku Kultury i wspólnie przygotowują niezbędne elementy i ozdoby do palm. To grupa, która na Kurpiach zaczyna przygotowania najwcześniej, bo na jedną dużą palmę kurpiowską, wysoką na 6-7 metrów, potrzeba nawet 1000 kwiatów.

Zdjęcia: tworzenie kwiatów do palm i małych palm przez twórczynie z Łysych. Fot. K. Dąbrowski, 2023.

logo MKiDN

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.