1000 kwiatów do palmy wielkanocnej

1000 kwiatów

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”. W naszej wędrówce po Kurpiach byliśmy u twórczyń w Łysych, które już jesienią rozpoczęły tworzyć kwiaty, którymi ozdobią palmy małe i te duże, przeznaczone na konkurs w Łysych. W naszej wędrówce po Kurpiach byliśmy u twórczyń w Łysych, które … Czytaj dalej…