Palmy z Myszyńca i Rozogów

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”.

W październiku, dzięki pomocy Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, spotkaliśmy się z grupą twórczyń z Myszyńca i Rozogów. Kwiaty i palmy z tej części Kurpiowskiej Puszczy Zielonej wykonane są tylko z papieru, a elementy zielone (żywe) symbolizuje gęsto nacięta taśma papierowa, w charakterystyczne ząbki na brzegach.

Michalina Dębowska z Myszyńca i Elżbieta Kasznia z Rozogów tworzą typowe dla tej części Kurpiowszczyzny palmy wielkanocne.

Zdjęcia: tworzenie kwiatów do palm i małych palm przez twórczynie z Myszyńca i Rozogów. Fot. D. Gołaś, 2023.

logo MKiDN

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.