Uczestniczymy w tworzeniu palm

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”.

Uczestniczymy w tworzeniu palm wielkanocnych. W październiku spotkaliśmy się z drugą grupą twórczyń z Kadzidła, które pokazały nam jak tworzy się kwiaty i wije małe kurpiowskie palmy. Palmy z Kadzidła są właściwie w całości wykonane ze sztucznych ozdób – kwiatów z papieru i owijki z zielonej krepiny, która imituje trawkę i igliwie. 

W spotkaniu uczestniczyły: Elżbieta Prusaczyk, Halina Pajka i Krystyna Łaszczych. Spotkanie odbyło się w Sali edukacyjnej na terenie Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle.  

Zdjęcia: tworzenie kwiatów do palm i małych palm przez twórczynie z Kadzidła. Fot. D. Gołaś, 2023.

logo MKiDN

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.