Kolekcja wycinanek kurpiowskich, którą zebrał Karol Tchorek, należy do najcenniejszych kolekcji przedwojennych wycinanek w Polsce. Wyjątkowa wartość tej kolekcji wynika z kilku powodów. Po pierwsze, osoba kolekcjonera, który mimo artystycznej działalności w Warszawie, zachował szacunek dla sztuki ludowej. Kolekcja była tworzona w latach międzywojennych, na wystawę krajową w Poznaniu, gdzie została zaprezentowana jako ważna część kultury narodowej. Jest, poza zbiorami Adama Chętnika w Łomży, ks. Władysława Skierkowskiego w Płocku oraz kolekcją wycinanek w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, zbiorem wycinanek, tworzonych w czasach największego rozkwitu wycinankarstwa na rynku sztuki powszechnej. Najcenniejszym walorem kolekcji, zdaniem pierwszych badaczy, którzy ją w całości zobaczyli (Maria Samsel i Robert Andrzej Dul), jest wyjątkowość form i typów znajdujących się tam wycinanek. Są tam formy dziś już niespotykane lub bardzo rzadko wykonywane, np. wielkoformatowe leluje-hostyje, leluje z motywami geometrycznymi w środku korony, wycinanki figuralne, czy wielobarwne zielka z Puszczy Białej.

Praca nad składem graficznym albumu została powierzona artyście-grafikowi, Kamilowi Dąbrowskiemu. Jest on autorem kilku poprzednich publikacji naszego Stowarzyszenia i Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, ma dużą wiedzę na temat wycinanek. Zaprojektował piękną okładkę albumu i jego wnętrza. Wraz z pracami graficznymi trwają ostatnie prace redakcyjne, opisy ilustracji i niezbędne korekty.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.