Kurpiowskie wycinanki z kolekcji Karola Tchorka. Wybrane wycinanki.

Kolekcja wycinanek kurpiowskich, którą zebrał Karol Tchorek, należy do najcenniejszych kolekcji przedwojennych wycinanek w Polsce. Została zebrana przez artystę pod koniec lat 20. I na początku lat 30. XX wieku, w ramach współpracy z Towarzystwem Popierania Przemysłu Ludowego. Część zebranej kolekcji wycinanek była prezentowana przez Towarzystwo na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 roku w Poznaniu, także na innych wystawach w latach 30. XX w. Wycinanki, które Tchorek zostawił dla siebie, pochodzą praktycznie z jednego miejsca na Kurpiach Zielonych – z okolic Myszyńca. Tylko jedna wycinanka jest z okolic Kadzidła. Wycinanki myszynieckie charakteryzują się formami i stylem cięcia, które nie występuje w Kadzidle. W Myszyńcu „strzyżono” wycinanki we wzory geometryczne, „grubo”, z wyraźną dominacją papieru nad ażurem wzoru. W wycinankach kadzidlańskich zaś dominuje wyraźnie wzór nad papierem, delikatnie i cienko cięty ażur, z motywami roślinnymi i zoomorficznymi.

W kolekcji Karola Tchorka mamy cenne przykłady form przedwojennych, których nie ma już we współczesnej wycinance myszynieckiej. Są to przede wszystkim leluje-monstrancje i leluje z motywami monstrancji, leluje z kogutkami i lalkami (postacią człowieka), leluje z motywami krzyża i zielka. Dominują w tej kolekcji leluje ze wzorem geometrycznym, wykonane w kolorowym glassowanym papierze. Tajemnicą pozostanie, dlaczego Tchorek nie zbierał wycinanek w formie okrągłej gwiazdy (kółka), które były  – obok leluj – bardzo powszechne na Kurpiach. 

Wizerunki wycinanek (skany i dokumentacja fotograficzna) zostały przekazane w ręce Kamila Dąbrowskiego, artysty-grafika, który pracuje nad artystyczną stroną przygotowywanego albumu „Wycinanki kurpiowskie z kolekcji Karola Tchorka”.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.