KURPIOWSKIE WYCINANKI Z KOLEKCJI KAROLA TCHORKA.

PRACA NAD WYCINANKAMI I ALBUMEM.

Zbiór wycinanek kurpiowskich zgromadzony przez Karola Tchorka jest jednym z najcenniejszych zbiorów wycinanek przedwojennych w Polsce. Wyjątkowa wartość tej kolekcji wynika z kilku powodów. Przede wszystkim kolekcjoner, szanował sztukę ludową mimo swojej działalności artystycznej w Warszawie. Kolekcja powstała w okresie międzywojennym na Państwowej Wystawie Poznańskiej, gdzie była eksponowana jako ważny element kultury narodowej. Oprócz kolekcji Adama Chętnika w Łomży są też księża. Cykl grafik Władysława Skierkowskiego w Płocku i Muzeum Etnograficznym w Krakowie, powstały w okresie rozkwitu grafiki ogólnoartystycznej. Zdaniem pierwszych badaczy, którzy obejrzeli ją w całości (Marii Samsel i Roberta Andrzeja Dula), najcenniejszym walorem kolekcji jest unikatowość występujących tam form i rodzajów kirigami. Niektóre formy są dziś niespotykane lub rzadko produkowane, jak wielkoformatowe hosty, leluje z geometrycznymi wzorami pośrodku korony, wycinanki figurowe czy wielobarwne zielka z Puszczy Białej.

Kolekcja Karola Tchorka została przekazana w lipcu 2022 roku w depozyt do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Tam też rozpoczęliśmy prace nad profesjonalną digitalizacją całej kolekcji i jej układem w grupy tematyczne, które określili eksperci od kurpiowskiej wycinanki – Robert Andrzej Dul ze Stowarzyszenia Akademia Wilanowska i Maria Samsel z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. W pracy nad katalogowaniem i digitalizacją wycinanek pomagały nam pracownice Działu Etnografii Muzeum w Ostrołęce: Olga Mrowińska i Paulina Hoffman. 

Profesjonalnej digitalizacji całej kolekcji dokonała w sierpniu 2022 roku firma GreyVitone z Warszawy. Przed nami etap pracy graficznej i edytorskiej nad albumem wycinanek kurpiowskich ze zbiorów Karola Tchorka.