Kurpiowskie wycinanki z kolekcji Karola Tchorka.

Prace nad kolekcją wycinanek do albumu.

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz wsparciu finansowemu ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego, pracujemy nad przygotowaniem do druku albumu o wycinankach kurpiowskich z kolekcji Karola Tchorka. Artysta zebrał je w latach międzywojennym, współpracując w tym czasie z Towarzystwem Popierania Przemysłu Ludowego. Część wycinanek, zebranych przez Tchorka, trafiło w 192o roku na Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu. Tuż po zakończeniu II wojny światowej, Tchorek zorganizował w sierpniu 1945 roku wystawę wycinanek kurpiowskich w swoim Salonie Sztuki „Nike” na Marszałkowskiej 63. Była to prawdopodobnie pierwsza wystawa artystyczna w wyzwolonej Warszawie. Salon „Nike” działał tylko do 1951 roku. W miejscy wyburzonej kamienicy przy Marszałkowskiej 63 powstało MDM… Tchorek stracił swoją „Nike” przez budowę MDM-u, ale też zostawił „swój” ślad w nowej socrealistycznej dzielnicy poprzez rzeźbę „Macierzyństwo”, która zdobi południowe arkady MDM-m. 

W roku 2021 Stowarzyszenie Akademia Wilanowska opracowało spis całej kolekcji wycinanek kurpiowskich ze zbiorów Karola Tchorka. Rezultatem tamtego zadania był cyfrowy katalog wszystkich wycinanek, z ich opisem wymiarów i stanu zachowania, oraz zbiorem tekstów na temat wycinankarstwa kurpiowskiego i losów kolekcji wycinanek kurpiowskich w Pracowni artysty na ulicy Smolnej. Część z powstałych tekstów do katalogu będzie użyta, po redakcji, w tegorocznym albumie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.