Spotkanie z Małgorzatą Szkodzińską

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”.

spotkania z twórczyniami

W ramach spotkań z twórczyniami indywidualnymi i grupami depozytariuszek „wędrujemy” po Kurpiach Puszczy Zielonej od gminy do gminy… Czasami w ramach jednej gminy będziemy mieli kilka spotkań w różnych miejscach, w zależności od ilości twórczyń, które zgodzą się z nami współpracować.

Pierwsze spotkanie i dokumentację mieliśmy w Tatarach, z Panią Małgorzatą Szkodzińską, która pochodzi ze znanej kurpiowskiej rodziny Prusaczyków. Pani Małgorzata należy do Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich i od kilku już lat czynnie udziela się w wielu wydarzeniach kulturalnych na Kurpiach. Od dziecka umie też tworzyć kwiaty z papieru i wić wielkanocne palmy. Nauczyła się tego od matki, ciotek i babci. Teraz stara się tę sztukę przekazać swoim córkom.

Zdjęcia: Małgorzata Szkodzińska ze wsi Tatary k. Kadzidła. Fot. R. A. Dul, 2023.

logo MKiDN

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.