Spotkanie z Małgorzatą Szkodzińską

Spotkanie z Małgorzatą Szkodzińską

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”. W ramach spotkań z twórczyniami indywidualnymi i grupami depozytariuszek „wędrujemy” po Kurpiach Puszczy Zielonej od gminy do gminy… Czasami w ramach jednej gminy będziemy mieli kilka spotkań w różnych miejscach, w zależności od ilości twórczyń, które zgodzą się z … Czytaj dalej…