Wykonywanie palm wielkanocnych

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”.

Palma wielkanocna-żywa tradycja kurpiowska

Wykonywanie palm wielkanocnych to żywa tradycja na Kurpiach Puszczy Zielonej. Mistrzynie wykonują najczęściej małe palmy dla członków swojej rodziny, sąsiadów lub na zamówienie. Jest to praca najczęściej indywidualna, ale bywa, że twórczynie spotykają się w grupach i wspólnie przygotowują papierowe kwiaty i ozdoby do palmy.

Czasem taka współpraca w grupach wynika z tego, że niektóre mistrzynie specjalizują się w wykonywania określonych typów kwiatów i ozdób, dzięki czemu mogą się w grupie wymieniać wykonanymi kwiatami.

Praca na palmami przeznaczonymi na Konkurs PALMA KURPIOWSKA w Łysych przebiega odmiennie. Wykonanie dużej palmy na konkurs wymaga pracy kilku lub kilkunastu osób i tego typu palmy są wykonywane kolektywnie.

W dalszych pracach nad realizacją projektu nasi eksperci i współpracownicy podzielili się zadaniami i przystąpili do intensywnej pracy w terenie. Równolegle, kilka osób prowadzi kwerendy muzealne i archiwalne, by zebrać jak najszerszą dokumentację wizualną na temat wykonywania palm wielkanocnych na Kurpiach, zarówno tych na indywidualny użytek, jak i tych na konkurs w Łysych. Prowadzimy kwerendy w muzeach w Łomży, Ostrołęce, archiwach gminnych w Łysych i Zbójnej, archiwach twórców i badaczy, którzy przez lata dokumentowali Niedzielę Palmową na Kurpiach. Niezwykle cenne zdjęcia z lat 70/80. XX wieku pozyskaliśmy już od dr Krzysztofa Brauna z Uniwersytetu Warszawskiego i z archiwum fotograficznego Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. Przed nami jeszcze dalsze kwerendy, które planujemy zakończyć we wrześniu 2023 r.

Po wykonaniu kwerend, przystąpimy do dalszego etapu projektu, czyli konsultacji społecznych na Kurpiach, dokumentacji wizualnej pracy grup depozytariuszy i opracowywania z depozytariuszami planów rozwoju i ochrony elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. O tym będziemy pisać w kolejnych relacjach z realizacji zadania. 

Zdjęcia archiwalne autorstwa Krzysztofa Brauna i Bolesława Deptuły. Niedziela Palmowa w Łysych, 1970 r. i 1987 r.

logo MKiDN

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.