Haft kurpiowski z Puszczy Zielonej – prace nad teką edukacyjną z wzorami haftu

Hafciarstwo kurpiowskie to ważny element dziedzictwa niematerialnego regionu Kurpie Puszcza Zielona. Wykonują go kobiety, które ręcznie wyszywają wzory haftu na różnych elementach stroju, takich jak kołnierze, mankiety, fartuchy i chusty, korzystając z charakterystycznych kolorów i ściegów.

Umiejętność wykonywania haftów kurpiowskich w Puszczy Zielonej jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Doświadczone hafciarki uczą młode adeptki, przekazując swoje umiejętności podczas spotkań, warsztatów i lekcji. Ten żywy proces przekazu międzypokoleniowego cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców regionu.

Sztuka haftowania na płótnie nigdy nie zanikła na Kurpiach. Wiele starszych i młodych kobiet z regionu aktywnie uczestniczy w warsztatach hafciarskich i kontynuuje umiejętności przekazane z domu rodzinnego. Hafciarki kurpiowskie z Puszczy Zielonej od wielu lat czynnie uczestniczą w warsztatach i lekcjach dla szkół, na których uczą młodych sztuki haftowania.

W 2023 roku, Stowarzyszenie Odrodzenie Urzecza, nasz bliski partner w wielu działaniach edukacyjnych i artystycznych przygotowuje do druku tekę edukacyjną z wzorami haftu kurpiowskiego. Odbędzie się też seria warsztatów z mistrzyniami tradycji, które przeprowadzi Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich. Wszystko to jest możliwe dzięki dofinansowaniu projektu z budżetu Województwa Mazowieckiego.  

Stowarzyszenie rozpoczęło prace edytorskie, graficzne i dokumentacyjne, w tym opracowane są już autorskie wzory haftu i motywów haftu kurpiowskiego, które pięknie wyrysowała Pani Elżbieta Piskorz-Branekova. Kamil Dąbrowski, artysta grafik, opracował już te wzory graficznie i przygotował 15 plansz z wzorami haftu kurpiowskiego do druku. Już niebawem pojawi się główny rezultat zadania – TEKA EDUKACYJNA Z WZORAMI HAFTU KURPIOWSKIEGO Z PUSZCZY ZIELONEJ.

Wzory haftów: Elżbieta Piskorz-Branekova.

Zdjęcia: Robert A. Dul, Kamil Dąbrowski.

Zadanie publiczne pt.

HAFCIARSTWO KURPIOWSKIE Z PUSZCZY ZIELONEJ. OPRACOWANIE I DRUK TEKI EDUKACYJNEJ Z WZORAMI HAFTU, ORAZ CYKL WARSZTATÓW HAFCIARSKICH Z MISTRZYNIAMI TRADYCJI.

Dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, realizowane przez Stowarzyszenie Odrodzenie Urzecza.