Spotkanie w Lelisie

spotkanie w Lelisie

Zadanie publiczne „Kurpiowskie palmy wielkanocne. Wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i listę dobrych praktyk”. W połowie listopada spotkaliśmy się z twórczyniami kurpiowskich palm wielkanocnych w Lelisie. Pomocy udzielił nam Gminny Ośrodek Sportu w Lelisie. Na konsultacje społeczne i dokumentację pracy twórczyń udała się ekspertka z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce wraz z fotografem … Czytaj dalej…