Imprezy 2003-2004

aw-logo 

 

Imprezy 2003-2004

II.  Kreacja i organizacja zdarzeń kulturalnych na terenie zespołu ogrodowo-pałacowego w Wilanowie 2003 – 2004


1. koncert w Białej Sali – Fundacja dla pracowników Muzeum; Janusz Tylman i
jego wykonawcy

2. choinka dla dzieci

3. pomoc w organizacji jasełek w wykonaniu dzieci szkół wilanowskich

4. opłatek dla osób wspierających Muzeum,

5. wernisaż i  wystawa Jerzego Skolimowskiego pt. „Czarnowidzenie” w Oranżerii

6. koncert „Legrand” w aranżacji jazzowej w Oranżerii Pałacowej

7. włączenie  Muzeum Pałacu w Wilanowie do ogólnopolskiej akcji  pt. Cała
Polska czyta dzieciom  (akcja trwała  od stycznia do czerwca br)

8. zorganizowanie święconki wilanowskiej z udziałem parafii św.Anny na
dziedzińcu Pałacu Wilanowskiego,

9.Współudział w zorganizowaniu koncertu z okazji wstąpienia Polski do Unii    Europejskiej
„Madonny polskie”  z udziałem władz Dzielnicy Wilanów i episkopatu

10. Weekend alergologów w ramach cyklicznego programu „Kultura i Zdrowie” (sesja, warsztaty, badania).

11. Tydzień Dziecka w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka z udziałem
ok. 40 szkół – koncerty, pokazy, warsztaty plastyczne, warsztaty ekologiczne,
wystawy prac dziecięcych, spektakle teatralne, widowiska dziecięce

12. współorganizacja Kongresu kardiologów

13. cotygodniowe koncerty muzyczne przed Oranżerią  (czerwiec-wrzesień)

14. wystawa „Kolorowy świat dzieci” w Kuchni Królewskiej

15. wystawa kompozycji kwiatowych  „Wilanowskie barwy lata”  pod
patronatem medialnym kwartalnika „Bukiety” i  miesięcznika „Kwietnik” w
Kuchni Królewskiej

16. realizacja oferty działań edukacji ekologicznej dla dzieci przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Na Rzecz Wszystkich Istot