Scena 38

Scena 38

Od 2016 roku oferta skierowana do uczniów XXXVIII LO im St.K. Potockiego poszerzona została o teatr, który rozpoczął działalność pod nazwą SCENA 38 odnoszącą się wprost do numeru liceum.

Podczas castingu wyłoniona została pierwsza grupa uczniów, która wystąpiła w edukacyjno-profilaktycznych realizacjach teatru, poświęconych tematyce uzależnień w spektaklu SEKRET oraz w etiudzie POCZEKALNIA podejmującej tematykę edukacji na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Powyższe tytuły udostępnione zostały przez ogólnopolski program „Profilaktyka a Ty”
w ramach szkolenia eksperckiego dla nauczycieli PaT/E dla m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego w 2014 roku.

Aktorzy Sceny 38 wzięli także udział w zawodowych widowiskach Sceny Historycznej Teatru Wilanów prezentujących czasy króla Jana III Sobieskiego
z uwydatnieniem języka epoki, kostiumu, muzyki, tańca i dworskich obyczajów. To dla aktorów-licealistów dodatkowe żywe lekcje historii z Baroku.

Scena 38 w ramach współpracy XXXVIII LO z Muzeum Pałacu Króla Jana III, grupami rekonstrukcji historycznej oraz Stowarzyszeniem Akademia Wilanowska prowadzi także otwarte warsztaty artystyczne, w których biorą udział młodzieżowe grupy teatralne z innych miast.

Obecnie aktorzy przygotowują premierę swojego pierwszego spektaklu komediowego p.t. OŻENEK Nikołaja Gogola. Podczas dni otwartych liceum
w kwietniu 2018 roku zaprezentowali kilka scen z tego tytułu zapraszając
na jesienną premierę.

Na początku nowego roku szkolnego odbędzie się casting dla uczniów klas pierwszych, którzy będą zainteresowani dołączeniem do grona aktorów
SCENY 38.

Zajęcia teatralne dla uczniów XXXVIII LO prowadzone są bezkosztowo w formie warsztatowej.

Warsztaty prowadzi reżyser Grzegorz Jach, a opiekunem pedagogicznym
z ramienia liceum jest pani Anna Lipińska.

Mecenasem artystycznym Sceny 38 jest Stowarzyszenie Akademia Wilanowska.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty i spektakle teatru XXXVIII LO
im. Stanisława Kostki Potockiego – SCENA 38