„Wycinanki kurpiowskie z kolekcji Karola Tchorka”. E-Book.

Głównym celem zadania publicznego, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, jest wydanie w formie papierowej albumu pt. Wycinanki kurpiowskie z kolekcji Karola Tchorka. W grudniu 2022 roku przekazaliśmy już pliki drukarskie do drukarni i z niecierpliwością oczekujemy na pierwsze egzemplarze albumu… pachnące drukarską farbą i papierem… 

Równolegle do wersji papierowej albumu przygotowaliśmy także wersję elektroniczną publikacji – ebook pod tym samym tytułem, choć nieco różniący się od wersji papierowej. W ebooku zamieszczamy tylko polskie teksty, w tym dwa nowe, które nie zmieściły się w wersji papierowej. Inny jest też układ ilustracji, co wynika z formy publikacji i wymogów technicznych składu publikacji do druku. Ilustracje znajdują się na końcach każdego z tekstów, ułożone w kolejności poruszanych w tekstach wątków i tematów. Skład albumu do sieci został przygotowany w formie publikacji on-line i niebawem będzie zamieszczony w sieci, na naszej stronie internetowej, oraz witrynach internetowych partnerów zadania. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury