Tradycyjna kultura religijna Tatarów polsko-litewskich.

Transmisja na żywo- Jej unikalne źródła i współczesne losy – pokaz filmu i wykład, 27 czerwca.

Tradycyjna kultura Tatarów polsko-litewskich – Pokaz filmu dokumentalnego w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zapraszamy

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Uniwersytet Warszawski zapraszają na wyjątkowe wydarzenie: pokaz filmu dokumentalnego pt. „Tradycyjna kultura Tatarów polsko-litewskich”. Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca 2024 r. w Sali Uczt Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w godzinach 15:00-17:00.

Program wydarzenia

Podczas pokazu filmu dokumentalnego, uczestnicy będą mieli okazję poznać unikalną kulturę Tatarów polsko-litewskich, którzy od XIV/XV wieku zamieszkują ziemie dawnej Rzeczypospolitej. Wydarzeniu towarzyszyć będą wykłady prowadzone przez dr. hab. Andrzeja Drozda z Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego gości, prezentujące badania nad kulturą tej niezwykłej społeczności.

O kulturze Tatarów polsko-litewskich

Kultura Tatarów polsko-litewskich charakteryzuje się unikalną tradycją religijną i materialną. Ich architektura meczetowa oraz historyczne cmentarze, pamiętające czasy bitwy pod Grunwaldem, są unikalnym fenomenem na skalę światową. Tradycyjna obrzędowość religijna, wywodząca się z czasów Złotej Ordy, jest dziś zagrożona zanikiem.

Problemy i wyzwania

Po II wojnie światowej, tradycyjna kultura Tatarów polsko-litewskich uległa poważnemu osłabieniu. Czynniki takie jak zmiany granic, przesiedlenia oraz ograniczenia życia religijnego w systemie komunistycznym, wpłynęły negatywnie na przekaz kulturowy. Urbanizacja oraz nowoczesne metody edukacji również przyczyniły się do zaniku tradycyjnej tożsamości.

Znaczenie wydarzenia

Film i wykłady ukazują ostatnie osoby, które zachowały formy obrzędowe i językowe od średniowiecza. Zahamowanie zaniku tej kultury jest możliwe jedynie w przeciągu najbliższych kilku lat. W przeciwnym razie, unikalna, historyczna kultura religijna Tatarów polsko-litewskich zostanie nieodwracalnie utracona.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kulturą i historią na to unikalne wydarzenie, które pozwoli lepiej zrozumieć dziedzictwo Tatarów polsko-litewskich.