• Współpraca nawiązana pomiędzy Akademią Wilanowską, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Operą Wiedeńską

Akademia Wilanowska rozpoczęła swoją działalność na poczatku XXI wieku.  Witold Plusa – prezes stowarzyszenia był i jest najbardziej aktywnym jego członkiem, to dzięki jego pracowitości i wytrwałosci odbyło się kilkaset  imprez zorganizownych przez Akademie Wilanowską na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dzięki też jego otwartości na pomysły innych członków działalnośc stowarzyszenia nabiera coraz wiekszych kolorów i zaczyna być działalnością międzynarodową.  Bozenna Intrator działająca w stowarzyszeniu również prawie od początku jego istnienia, została w międzyczasie Dyrektor ds Stosunków Międzynarodowych AW i stara się  dbać o tę międzynarodową współpracę stowarzyszenia.  Między innymi rozpoczęła na początku ubiegłego roku starania o partnerstwo dla Wilanowskiego projektu „Debiutantki” https://www.facebook.com/Debiutantki  z podobnymi programami za granicą.  Ponieważ instytucja Debiutantów funkcjonująca w ramach Balu Opery Wiedeńskiej (Jungdamen- und Jungherren-Komitee) jest najbardziej prestiżową oraz najbardziej znaną  na świecie,  rozmowy rozpoczęła od Wiednia. Udało się jej zainteresować projektem Austriackie Forum Kultury jak też Ambasadę Republiki Austrii  w Warszawie. Latem 2013 roku Ambasada Republiki Austrii w Warszawie  oraz  Austriackie Forum Kultury oficjalnie udzieliły honorowego patronatu temu projektowi polegającemu na wysłaniu dwóch par debiutanckich na bal balów – czyli na coroczny Opernball w Wiedniu w towarzystwie Dyrektor ds Stosunków Miedzynarodowych Akademii Wilanowskiej oraz autorki projektu Debiutantki  realizowanego przez Stowarzyszeniu Akademia Wilanowska oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  i od niedawna wiceprezesa Akademii Wilanowskiej Agnieszki Michalczyk. Do tej współpracy nie doszłoby bez wsparcia  do niedawna jeszcze pani Dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie – Ulli Krauss-Nussbaumer oraz Ambasadora Republiki Austrii w Polsce poprzedniej kadencji – Jego Ekscelencjii Dr Herberta Kraussa, z których to pomocą Akademia Wilanowska i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie organizowały już inną – bardzo dużą – imprezę międzynarodową w roku 2011 o nazwie  „Not Fashion Alone” ( http://www.nfa-pcce.futureinfashion.com/  ). Prezes Akademii Wilanowskiej Witold Plusa oraz Dyrektor ds Stosunków Międzynarodowych Akademii Bożenna Intrator otrzymali od Ministerstwa Spraw Zagraniczynych Austrii nagrody specjalne za organizację tej imprezy.