Album „Kurpiowskie wycinanki z kolekcji Karola Tchorka”. Projekt grafiki.

Miło nam donieść, że prace graficzne i edytorskie nad albumem „Wycinanki kurpiowskie z kolekcji Karola Tchorka” dobiegają końca. Autorem projektu okładki i layoutu albumu jest Kamil Dąbrowski. Współpracował on ze Stowarzyszeniem Akademia Wilanowska i Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce w ubiegłych latach, pracując nad albumem wycinanek kurpiowskich, katalogiem wystawy i dużą wystawą planszową poświęconą wycinankarstwu kurpiowskiemu z Puszczy Zielonej. Wystawa była prezentowana w kilku muzeach i instytucjach kultury w Polsce, w związku z wpisem wycinankarstwa kurpiowskiego z Puszczy Zielonej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego (w 2020 roku). 

Album „Wycinanki kurpiowskie z kolekcji Karola Tchorka” liczy 328 stron. Jest podzielony na 3 części: teksty wprowadzające wraz z bibliografią, album wycinanek, oraz aneks, w którym znalazły się wybrane dokumenty oraz wycinanki mistrzów z okolic Myszyńca. 

Przygotowana jest także wersja internetowa albumu, wzbogacona o dodatkowe teksty i ilustracje historyczne. Album w wersji cyfrowej udostępnimy na naszej stronie internetowej w 2023 roku. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury