Królewski dar

„KRÓLEWSKI DAR” – akcja społeczna honorowego krwiodawstwa mająca na celu pozyskiwanie jak największej ilości krwi i jej składników od osób zdrowych na rzecz osób potrzebujących organizowana wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK DAR SERCA, Muzeum Pałaca Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie, Rejonowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Fundacji DKMS Polska.

Akcja odbyła się w: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 16 lipca 2016 r, na Zamku Królewskim w Warszawie 23 lipca 2016 r oraz w Łazienkach Królewskich 30 lipca 2016 r.